અમદાવાદની આ હોટેલમાં રોકાઈ છે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ

Indian Cricket Team arrived in Ahmedabad: આ હોટેલમાં રોકાઈ છે ભારતીય ટીમ, જાણો કોણ-કોણ પહોંચ્યું?

અમદાવાદની આ હોટેલમાં રોકાઈ છે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 

The Indian cricket team is staying in this hotel in Ahmedabad