પરેશ ધાનાણીને કોંગ્રેસે મનાવી લીધા? પક્ષ પલટાની વાતો વચ્ચે મુકુલ વાસનિક સાથે દેખાયા

ADVERTISEMENT

Paresh Dhanani: પરેશ ધાનાણીના ભજપમાં જોડાવાની ચર્ચા શરૂ થઈ હતી, આ વચ્ચે તેઓ મુકુલ વાસનિક સાથે જોવા મળ્યા હતા. કહેવાઈ રહ્યું છે કે, કોંગ્રેસ હાઈ કમાન્ડ દ્વારા ધાનાણીને ભાજપમાં જતા રોકી લેવામાં આવ્યા છે.

social share
google news

Paresh Dhanani: પરેશ ધાનાણીના ભજપમાં જોડાવાની ચર્ચા શરૂ થઈ હતી, આ વચ્ચે તેઓ મુકુલ વાસનિક સાથે જોવા મળ્યા હતા. કહેવાઈ રહ્યું છે કે, કોંગ્રેસ હાઈ કમાન્ડ દ્વારા ધાનાણીને ભાજપમાં જતા રોકી લેવામાં આવ્યા છે.

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT