લોકસભા ચૂંટણીમાં કોણ જીતશે, કોને કેટલી બેઠકો, કોણ લોકપ્રિય PM? સર્વેમાં I.N.D.I.A.નું સુરસૂરિયું

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Who will win the Lok Sabha elections, how many seats, who will be the popular PM? Survey overview of I.N.D.I.A

social share
google news

લોકસભા ચૂંટણીમાં કોણ જીતશે, કોને કેટલી બેઠકો, કોણ લોકપ્રિય PM? સર્વેમાં I.N.D.I.A.નું સુરસૂરિયું

Who will win the Lok Sabha elections, how many seats, who will be the popular PM? Survey overview of I.N.D.I.A

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT