કબૂતરબાજીનું એવું કૌભાંડ કે માથું ફરી જાય!

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

વિદેશ જવા માટે નકલી માર્કશીટ અને નકલી ડિગ્રી બનાવવામા આવે છે અને લોકોને વિદેશ મોકલાય છે… અને તેનું આખુંય નેટવર્ક ચાલી રહ્યું હતું

social share
google news

કબૂતરબાજીનું એવું કૌભાંડ કે માથું ફરી જાય! 

Such a scandal that the head turns!

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT