જીજ્ઞેશ મેવાણી આક્રોશમાં, સરકારી તંત્રનો ઉધડો લીધો

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Jignesh Mevani, in a fit of rage, stormed the government machinery

social share
google news

જીજ્ઞેશ મેવાણી આક્રોશમાં, સરકારી તંત્રનો ઉધડો લીધો

Jignesh Mevani, in a fit of rage, stormed the government machinery

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT