જામનગર સુધી પહોંચ્યો ક્ષત્રિયોનો વિરોધ, પૂનમ માડમની સભામાં લાગ્યા 'રૂપાલા હાય હાય' ના નારા

ADVERTISEMENT

Jamnagar News: પરષોત્તમ રૂપાલાના વિરોધ વચ્ચે હવે પૂનમ માડમને પણ વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ક્ષત્રિય સમાજના યુવાનો મોટી સંખ્યામાં ભાજપની સભામાં પહોંચ્યા હતા અને 'રૂપાલા હાય હાય'ના નારા લગાવ્યા હતા. 

social share
google news

Jamnagar News: પરષોત્તમ રૂપાલાના વિરોધ વચ્ચે હવે પૂનમ માડમને પણ વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ક્ષત્રિય સમાજના યુવાનો મોટી સંખ્યામાં ભાજપની સભામાં પહોંચ્યા હતા અને 'રૂપાલા હાય હાય'ના નારા લગાવ્યા હતા. 

 


 

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT