રાજકોટમાં મહાસંમેલન પહેલા સાબરકાંઠામાં ક્ષત્રિયોએ બતાવ્યું ટ્રેલર, ક્ષત્રિય અસ્મિતા સંમેલનમાં કરી હાકલ

ADVERTISEMENT

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ક્ષત્રિય અસ્મિતા સંમેલન યોજાયું જેમાં મોટી સંખ્યામાં સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના ક્ષત્રિય સમાજના લોકો હાજર રહી આગામી સમયમાં શરૂ થયેલા આંદોલન માં ભાગીદાર બનવા હાકલ કરી છે.

social share
google news

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ક્ષત્રિય અસ્મિતા સંમેલન યોજાયું જેમાં મોટી સંખ્યામાં સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના ક્ષત્રિય સમાજના લોકો હાજર રહી આગામી સમયમાં શરૂ થયેલા આંદોલન માં ભાગીદાર બનવા હાકલ કરી છે.

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT