"નકલી કચેરી પકડાઈ ત્યારે કેમ ન આવ્યા?", ચૈતર અને મનસુખ વસાવા વચ્ચે પોલીસની સામે તું-તું મેં-મેં

ADVERTISEMENT

Chaitar Vasava News: ફરી એક વખત બે આદિવાસી નેતાઓ આમને સામને આવ્યા છે. નર્મદા જિલ્લાની ડેડીયાપાડા તાલુકા પંચાયતની કચેરીએ મનસુખ વસાવા અને ચૈતર વસાવા આમને સામને ખુલ્લેઆમ આક્ષેપ-પ્રતિ આક્ષેપ કરતા જોવા મળ્યા હતા. જેનો વીડિયો હવે સામે આવ્યો છે.

social share
google news

Chaitar Vasava News: ફરી એક વખત બે આદિવાસી નેતાઓ આમને સામને આવ્યા છે. નર્મદા જિલ્લાની ડેડીયાપાડા તાલુકા પંચાયતની કચેરીએ મનસુખ વસાવા અને ચૈતર વસાવા આમને સામને ખુલ્લેઆમ આક્ષેપ-પ્રતિ આક્ષેપ કરતા જોવા મળ્યા હતા. જેનો વીડિયો હવે સામે આવ્યો છે.

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT