રાજકોટની બેઠક પર મજબૂત 'મૂરતિયો' શોધવા શક્તિસિંહની કવાયત, કોંગ્રેસ કોના પર મારશે મહોર?

ADVERTISEMENT

રાજકોટની બેઠક પર ચૂટણી લડવા માટે પરેશ ધાનાણીએ ના પાડી દીધી છે. આ બાદ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ રાજકોટમાં મજબૂત ચહેરો શોધી રહ્યાં છે. સૂત્રો મુજબ તેઓ ચૂંટણી લડવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો સાથે બંધ બારણે બેઠક શક્તિસિંહ કરશે.

social share
google news

રાજકોટની બેઠક પર ચૂટણી લડવા માટે પરેશ ધાનાણીએ ના પાડી દીધી છે. આ બાદ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ રાજકોટમાં મજબૂત ચહેરો શોધી રહ્યાં છે. સૂત્રો મુજબ તેઓ ચૂંટણી લડવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો સાથે બંધ બારણે બેઠક શક્તિસિંહ કરશે.

 

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT