સાબરકાંઠા બેઠક પરથી ભિખાજી ઠાકોરને બદલીને BJPએ પૂર્વ MLAના પત્નીને મેદાને ઉતાર્યા

ADVERTISEMENT

લોકસભાની ચૂંટણીમાં સાબરકાંઠા બેઠક પરથી ભાજપના ભિખાજી ઠાકોરે ચૂંટણી લડવાની અસમર્થતા દર્શાવી હતીય જોકે ભાજપે આખરે આ બેઠક પરથી શોભનાબેન બારૈયાની પસંદગી કરી છે. સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠક પર શોભનાબેન બારૈયા ચૂંટણી લડશે. 

social share
google news

લોકસભાની ચૂંટણીમાં સાબરકાંઠા બેઠક પરથી ભાજપના ભિખાજી ઠાકોરે ચૂંટણી લડવાની અસમર્થતા દર્શાવી હતીય જોકે ભાજપે આખરે આ બેઠક પરથી શોભનાબેન બારૈયાની પસંદગી કરી છે. સાબરકાંઠા લોકસભા બેઠક પર શોભનાબેન બારૈયા ચૂંટણી લડશે. 

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT