મેં સ્કૂલ સમયથી ગરબા નથી રમ્યા અને મને ગરબા ગાતા દેખાડ્યો..

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડીપફેક અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કહ્યું છે કે ડીપફેક સમાજમાં ભારે અશાંતિ પેદા કરી શકે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે લાઇનની હદ વટાવી એક લાઇન પણ હંગામો મચાવી શકે છે.

મેં સ્કૂલ સમયથી ગરબા નથી રમ્યા અને મને ગરબા ગાતા દેખાડ્યો.. 

PM Modi on Deepfake