ગુજરાતમાં Rahul Gandhi ની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રામાં બીજા દિવસે કેવો છે માહોલ?

ADVERTISEMENT

Rahul Gandhi in Gujarat: રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાનો ગુજરાતમાં પ્રવેશ થઇ ગયો છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે રાહુલ ગાંધી ન્યાય યાત્રા કરી રહ્યા છે ત્યારે જુઓ હજારો સમર્થકો સાથે રાહુલ ગાંધીની આ યાત્રા. 

social share
google news

Rahul Gandhi in Gujarat: રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાનો ગુજરાતમાં પ્રવેશ થઇ ગયો છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે રાહુલ ગાંધી ન્યાય યાત્રા કરી રહ્યા છે ત્યારે જુઓ હજારો સમર્થકો સાથે રાહુલ ગાંધીની આ યાત્રા. 

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT