ગુજરાતમાં Rahul Gandhi ની 'ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા', જાણો યાત્રાનું A TO Z

ADVERTISEMENT

Rahul Gandhi News: રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં 445 કિલોમીટરની યાત્રા કરવાના છે. ગુજરાતમાં તેઓ 5 દિવસની ન્યાયયાત્રાએ આવશે. આ યાત્રા ગુજરાતના 7 જિલ્લામાંથી પસાર થશે અને મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ તેનો મુખ્ય ટાર્ગેટ હશે.

social share
google news

Rahul Gandhi News: રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં 445 કિલોમીટરની યાત્રા કરવાના છે. ગુજરાતમાં તેઓ 5 દિવસની ન્યાયયાત્રાએ આવશે. આ યાત્રા ગુજરાતના 7 જિલ્લામાંથી પસાર થશે અને મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ તેનો મુખ્ય ટાર્ગેટ હશે.

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT