પાટણ લોકસભા બેઠક પરથી રિપીટ થતા ભરતસિંહ ડાભીએ શું કહ્યું?

ADVERTISEMENT

Lo Sabha Election: લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના 15 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. જેમાં પાટણ લોકસભા બેઠક પરથી ભરતસિંહ ડાભીને રીપીટ કરાયા છે. કોંગ્રેસમાં આગામી થોડા દિવસોમાં ગમે ત્યારે ઉમેદવારોની જાહેરાત થઈ શકે છે.

social share
google news

Lo Sabha Election: લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના 15 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. જેમાં પાટણ લોકસભા બેઠક પરથી ભરતસિંહ ડાભીને રીપીટ કરાયા છે. કોંગ્રેસમાં આગામી થોડા દિવસોમાં ગમે ત્યારે ઉમેદવારોની જાહેરાત થઈ શકે છે.

 

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT