શું હવે રાજ્યના દરેક ગામમાંથી લોકો Yuvrajsinh ના સમર્થનમાં આવશે ?, જુઓ અગ્રણીઓએ શું કરી અપીલ ?

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Will people from every village of the state come in support of Yuvrajsinh?, see what the leaders appealed?

social share
google news

Will people from every village of the state come in support of Yuvrajsinh?, see what the leaders appealed?

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

Will people from every village of the state come in support of Yuvrajsinh?, see what the leaders appealed?

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT