ભાજપની જીત પર ‘મહારાણી’એ શું કહ્યું?

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Rajasthan Election Result 2023: BJP ની જીત પર મહારાણી Vasundhara Raje એ શું કહ્યું?

social share
google news

ભાજપની જીત પર ‘મહારાણી’એ શું કહ્યું?

What did ‘Maharani’ say about BJP’s victory?

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT