ઓફરને લઈને MLA ચુડાસમાએ શું કહ્યું?

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Congress MLA Vimal Chudasama એ ઓફરને લઈને શું કહ્યું?

social share
google news

ઓફરને લઈને MLA ચુડાસમાએ શું કહ્યું? 

What did Congress MLA Chudasma say about the offer?

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT