લાલ-સફેદ ચંદનની ખેતી કરી Gujarat ના આ ખેડૂત કમાય છે લાખો રૂપિયા | Gujarat Tak

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

લાલ-સફેદ ચંદનની ખેતી કરી ગઢડાના આ ખેડૂત લાખો રૂપિયા કમાય છે. ખેડૂતે પાકના રક્ષણ માટે CCTV કેમેરા લગાડ્યા.

social share
google news

લાલ-સફેદ ચંદનની ખેતી કરી ગઢડાના આ ખેડૂત લાખો રૂપિયા કમાય છે. ખેડૂતે પાકના રક્ષણ માટે CCTV કેમેરા લગાડ્યા.

This farmer of Garhda earns lakhs of rupees by cultivating red and white sandalwood. Farmers install CCTV cameras to protect crops.

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT