કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું સનાતનનો વિરોધ અમને લઈ ડૂબ્યો

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Assmebly Election Result 2023: Congress નેતાએ કહ્યું Sanatan નો વિરોધ અમને લઈ ડૂબ્યો. સાંભળો શું કહ્યું?

social share
google news

કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું સનાતનનો વિરોધ અમને લઈ ડૂબ્યો 

The Congress leader said that Sanatan’s opposition drowned us

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT