બાળકો જોઈ રહ્યા છે પિતા ચૈતર વસાવાની રાહ!

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Chaitar Vasava ની પત્ની સાથે ગુજરાત તકે ખાસ વાતચીત કરી જેમાં તેમણે શું કહ્યું છે તે સાંભળો આ વીડિયોમાં

social share
google news

બાળકો જોઈ રહ્યા છે પિતા ચૈતર વસાવાની રાહ! 

The children are waiting for the father to settle in Chaitar!

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT