વડોદરાના આ Super Dadએ તો પુત્ર માટે ગજબ કર્યું

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Super Dad from Vadodara did a great job for his son

social share
google news

Vadodaraના આ Patidar Super Dad એ તો પુત્ર માટે ગજબ કર્યું,પૈસાની તંગીથી દીકરાનું સપનું ન રોળાય એટલે.

Due to lack of money, the father built a machine worth Rs 75,000 to prevent his son’s dream of becoming a cricketer

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT