લોકસભા પહેલા રૂપાણી ગુજરાતના રાજકારણમાં થશે સક્રિય? | Gujarat Tak

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Vijay Rupani કાળીયા ઠાકરના દર્શન કરવા Dwarka પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે મિત્રો સાથે ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શને પહોંચી અને અહીં મુખ્ય શિખર ઉપર ધ્વજા આરોહણના કાર્યક્રમ માટે હાજરી આપી હતી

social share
google news

લોકસભા પહેલા રૂપાણી ગુજરાતના રાજકારણમાં થશે સક્રિય? | Gujarat Tak

Rupani will be active in Gujarat politics before Lok Sabha?

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT