બાળકો પાસે પિટાઈ કરાવવાના વીડિયો પર રાહુલને આવ્યો ગુસ્સો

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Rahul got angry on the video of children being beaten

social share
google news

બાળકો પાસે પિટાઈ કરાવવાના વીડિયો પર રાહુલને આવ્યો ગુસ્સો 

Rahul got angry on the video of children being beaten

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT