સુપ્રીમ જીત બાદ બહેન Priyanka સાથે Rahul Gandhi પહોંચ્યા કાર્યાલય

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Rahul Gandhi reached office with sister Priyanka after Supreme victory

social share
google news

સુપ્રીમ જીત બાદ બહેન Priyanka સાથે Rahul Gandhi પહોંચ્યા કાર્યાલય

Rahul Gandhi reached office with sister Priyanka after Supreme victory

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT