સરકાર સામે માછીમારોએ કેમ આંદોલનની કરી જાહેરાત ? | Gujarat Tak

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

જેતપુર સાડી ઉદ્યોગોનુ દુષિત પાણી પોરબંદરના દરિયામા ઠાલવાના પ્રોજેકટ સામે પોરબંદર ખારવા સમાજે વિરોધ કર્યો છે. દુષિત પાણીના મુદે આંદોલનનો રણટંકાર કરવાનો હુંકાર કરવામા આવ્યો હતો.

social share
google news

જેતપુર સાડી ઉદ્યોગોનુ દુષિત પાણી પોરબંદરના દરિયામા ઠાલવાના પ્રોજેકટ સામે પોરબંદર ખારવા સમાજે વિરોધ કર્યો છે. દુષિત પાણીના મુદે આંદોલનનો રણટંકાર કરવાનો હુંકાર કરવામા આવ્યો હતો.

Porbandar Kharwa Samaj has protested against the project of dumping the polluted water of Jetpur sari industries into the sea of Porbandar.

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT