મેં સ્કૂલ સમયથી ગરબા નથી રમ્યા અને મને ગરબા ગાતા દેખાડ્યો..

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડીપફેક અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કહ્યું છે કે ડીપફેક સમાજમાં ભારે અશાંતિ પેદા કરી શકે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે લાઇનની હદ વટાવી એક લાઇન પણ હંગામો મચાવી શકે છે.

social share
google news

મેં સ્કૂલ સમયથી ગરબા નથી રમ્યા અને મને ગરબા ગાતા દેખાડ્યો.. 

PM Modi on Deepfake

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT