ડુંગળીએ રોવડાવ્યા, ખેડૂતો આકરા પાણીએ

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Farmers Protest: ડુંગળીના ભાવને લઈને ખેડૂતો આકરા પાણીએ છે અને હલ્લાબોલ કરી રહ્યા છે.. સાંભળો ખેડૂતોએ શું કહ્યું?

social share
google news

ડુંગળીએ રોવડાવ્યા, ખેડૂતો આકરા પાણીએ 

Onion planted, farmers with hard water

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT