હિન્દી બેલ્ટ રાજ્યોમાં મોદી લહેર, ભાજપની બલ્લે-બલ્લે!

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Assembly Election 2023: હિન્દી બેલ્ટ રાજ્યોમાં મોદી લહેર, BJP ની બલ્લે-બલ્લે! ભાજપની જીત પર પ્રવક્તાઓએ શું કહ્યું સાંભળો.

social share
google news

હિન્દી બેલ્ટ રાજ્યોમાં મોદી લહેર, ભાજપની બલ્લે-બલ્લે! 

Modi wave in Hindi belt states, BJP’s ball-balle!

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT