વાઘોડિયાના MLAએ કોન્ટ્રાક્ટરને ઘઘલાવ્યા

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Viral Video: Vaghodiya MLA Dharmendra Vaghela એ કોન્ટ્રાક્ટરને ઘઘલાવી નાંખ્યા

social share
google news

વાઘોડિયાના MLAએ કોન્ટ્રાક્ટરને ઘઘલાવ્યા

MLA from Waghodia scolded the contractor

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT