એ દિવસ જયારે કવિદાદબાપુ પુત્ર જીતુદાદ પર ખીજાઈ ગયા…

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Padma Shree Kavi Dad Bapu ના પુત્ર Jitu Dad Gadhvi સાથે Gujarat Tak એ ખાસ વાતચીત કરી હતી. શું કહ્યું છે તેમણે સાંભળો..

social share
google news

એ દિવસ જયારે કવિદાદબાપુ પુત્ર જીતુદાદ પર ખીજાઈ ગયા…

Jitu dad Gadvhi Interview Exclusive

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT