5 વર્ષ જૂના કેસમાં જીજ્ઞેશ-રેશમાને હાશકારો, સાંભળો શું કહ્યું?

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Jignesh-Reshma Hashkaro in 5-year-old case, hear what they said?

social share
google news

5 વર્ષ જૂના કેસમાં જીજ્ઞેશ-રેશમાને હાશકારો, સાંભળો શું કહ્યું?

Jignesh-Reshma Hashkaro in 5-year-old case, hear what they said?

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT