પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી Jayesh Radadiya ને ફરી કેમ આવ્યો ગુસ્સો ? | Gujarat Tak

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

જયેશભાઈ રાદડિયાએ જણાવ્યું કે, સહકારી ક્ષેત્રનું માળખું ખેડૂતો માટે કામ કરતું માળખું છે. તેમજ તેઓએ વિરોધીને આડે હાથ લેતા જણાવ્યું હતું કે, સહકારી ક્ષેત્રને બદનામ કરનાર ટોળકી વર્ષોથી સક્રિય થાય છે.

social share
google news

જયેશભાઈ રાદડિયાએ જણાવ્યું કે, સહકારી ક્ષેત્રનું માળખું ખેડૂતો માટે કામ કરતું માળખું છે. તેમજ તેઓએ વિરોધીને આડે હાથ લેતા જણાવ્યું હતું કે, સહકારી ક્ષેત્રને બદનામ કરનાર ટોળકી વર્ષોથી સક્રિય થાય છે.

Jayeshbhai Raddia said that the structure of cooperative sector is a structure that works for farmers. Also, they took the opponent by the hand and said that the gang that defames the cooperative sector has been active for years.

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT