દિલ્હીમાં BJPની પર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક બાદ આ દિવસે BJP ઉમેદવારો જાહેર કરશે

Yogesh Gajjar

ADVERTISEMENT

gujarattak

social share
google news
gujarattak

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT