નવા સંસદ ભવનનો વિરોધ કરનારને C R Patil એ આપ્યો જડબાતોડ જવાબ

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

C R Patil gave a jaw-dropping reply to those opposing the new parliament building

social share
google news

નવા સંસદ ભવનનો વિરોધ કરનારને C R Patil એ આપ્યો જડબાતોડ જવાબ 

C R Patil gave a jaw-dropping reply to those opposing the new parliament building

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT