‘અતિકના એકાઉન્ટરનો ડર’, UP પોલીસના કાફલા પાછળ પડછાયાની જેમ જઈ રહી છે બહેન..

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

Atiq Ahmed’s sister is following his convoy, says, will accept the court’s decision

social share
google news

Atiq Ahmed’s sister is following his convoy, says, will accept the court’s decision

Atiq Ahmed’s sister is following his convoy, says, will accept the court’s decision

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT