હદ થઈ! મા અંબાના પ્રસાદમાં પણ ભેળસેળ!

Gujarat Tak

ADVERTISEMENT

યાત્રાધામ અંબાજીમાં મોહનથાળ બનાવતી એજન્સીના ઘીના સેમ્પલ ફેઈલ થયા છે. અંબાજીમાંથી ફૂડ વિભાગે ઘીના સેમ્પલ લીધા હતા. ફૂડ વિભાગે ભાદરવી પૂનમ પહેલા ઘીના સેમ્પલ લીધા હતા જે ફેઈલ થયા છે..

social share
google news

હદ થઈ! મા અંબાના પ્રસાદમાં પણ ભેળસેળ!

Ambaji Prasad Sample Failed: Ambaji Prasad in Mohanthal’s prasad was adulterated with ghee, sample of ghee failed.

ADVERTISEMENT

આ પણ વાંચો

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT