માતા બનેલી શ્લોકા અંબાણીના સ્ટાઈલિશ મેટરનીટી Photos

Arrow

@Instagram

બેબી બમ્પ સાથે સાડી, NMACCના ઉદ્ઘાટન વખતે શ્લોકા સ્ટનિંગ ગોલ્ડન સાડી સાથે જોવા મળી હતી.

Arrow

રફલ્ડ સ્કર્ટ અને વ્હાઈટ શોલ્ડર ટોપ સાથે શ્લોકા એક પાર્ટીમાં જોવા મળી હતી, ત્યારે તે ગર્ભવતી હતી.

Arrow

વ્હાઈટ ટોપ સાથે પ્રિન્ટેડ સ્કર્ટ પહેરી શ્લોકાએ સાસુ સાથેની તસવીર ખુબ વખણાઈ હતી.

Arrow

આ પ્રેગ્નેન્સી દરમિયાનનો બેસ્ટ લુક કહી શકાય જેમાં શોર્ટ ડ્રેસ અને તેમાં જેકેટ પણ પહેર્યું છે.

Arrow

આપણે તેનો હાલનો લૂક પણ જોયો જેમાં તે મુંબઈના મંદિરમાં પરિવાર સાથે હતી. ઓફ પીંક કુર્તામાં તે કમ્ફર્ટેબલ લાગતી હતી.

Arrow

ટાઈ એન્ડ ડે ડ્રેસમાં તે આઈપીએલમાં જોવા મળી હતી, ત્યારે પણ ખુબ સુંદર લાગી રહી હતી.

Arrow

ઓફ શોલ્ડર ડ્રેસમાં શ્લોકા અંબાણીનો સ્ટનિંગ લુક દેખાઈ આવ્યો હતો.

Arrow