ગુજરાત 

પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ

જૂનાગઢ જિલ્લામાં સૌથી વધુ 100% મતદાન નોંધવા માટે જિલ્લા પ્રશાસક ખાસ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે

Arrow

ગિરનારમાં સાધુ સંતોને પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ભક્તોને મતદાન કરી જાગૃત કરવા અપીલ કરવામાં આવી.

Arrow

પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ

Arrow

Image courtesy:

Image courtesy:

જિલ્લા વહીવટી અધિકારી, રચિત રાજે જિલ્લાના સિનિયર સિટીઝનોને તેમના ઘરે બોલાવીને લાલજામમાં તેમનું સ્વાગત કર્યું. 

Arrow

સિનિયર સિટીઝનોને મતદાન કરવા અપીલ કરવામાં આવી 

Arrow

Visit: www.gujarattak.in/

For more stories

વધુ વાંચો