અમદાવાદની પોળમાં અનોખા ગરબા, વર્ષોથી પુરુષો સ્ત્રીવેશમાં રમે છે ગરબા

નવરાત્રીમાં આઠમા નોરતે અમદાવાદના પોળવાસીઓની અનોખી પરંપરા

શાહપુરની સદુમાતાની પોળમાં પુરુષો સ્ત્રીવેશ ધારણ કરીને ગરબા રમે છે.

50થી વધુ વર્ષોથી સદુમાતાની પોળમાં થાય છે પરંરાગત ગરબા.

નવરાત્રીના આઠમા નોરતે પુરુષો સ્ત્રી રૂપે ગરબા રમી પુરી કરે છે માનતા

દેશ વિદેશથી સદુમતાની પોળમાં માનતા પુરી કરવા આવે છે આસ્થાળુઓ

મરતા સમયે રાવણે લક્ષ્મણને જણાવ્યા હતા સફળતાના 3 મોટા રહસ્ય

Next Story

વિગતવાર જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો