આ સુપરહીરો જો ડિપ્રેશનમાં હોત તો કેવા દેખાતા હોત? AI એ બનાવી ખાસ તસવીર  

Arrow

આઇરન મેનનો આ લુક જોઇને તમે પણ વિચારતા થઈ જશો

Arrow

થોરને આટલો ઉદાસ ક્યારે પણ નહીં જોયો હોય

Arrow

સ્પાઇડર મેન તો ઊંડા વિચારોમાં ખોવાઈ ગયો છે.

Arrow

ડેડપુલ પણ થયો ઉદાસ

Arrow

બેટમેન તો આમ પણ વધુ ખુશ નથી હોતો

Arrow

હલ્કને ગુસ્સામાં જોયો છે પરંતું ઉદાસ નથી જોયો

Arrow

સુપરમેનને આ લુકમાં જોવો કોઈને નહીં ગમે 

Arrow