2075 સુધીમાં સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ, અંદાજો ભારત ક્યાં હશે?

Arrow

Photos @UnSplash

વર્ષ 2075 સુધી અર્થવ્યવસ્થાની દ્રષ્ટીએ કયો દેશ ક્યાં હશે તેની ટોપ 10 લીસ્ટ પર નજર કરીએ. Goldman Sachsના અહેવાલ પ્રમાણે ભારતથી લઈ મેક્સીકો અને અમેરિકાનો સમાવેશ કરાયો છે.

Arrow

@10 મેક્સિકો, Goldman Sachs પ્રમાણે 7.6 ટ્રીલીયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનશે.

Arrow

@9 જર્મની, 8.1 ટ્રીલીયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનશે.

Arrow

@8 બ્રાઝીલ, આ દેશ બનશે 8.7 ટ્રીલીયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા.

Arrow

@7 ઈજિપ્ત, ઐતિહાસીક ધરોહરો ધરાવતો આ દેશ બનશે 10.4 ટ્રીલીયન ડોલરની ઈકોનોમી

Arrow

@6 પાકિસ્તાન, 2075 સુધી આ દેશ બની શકે છે 12.3 ટ્રીલીયન ડોલરની ઈકોનોમી

Arrow

@5 નાઈઝિરિયા, 13.1 ટ્રીલીયન ડોલરની ઈકોનોમી બનશે આ દેશ.

Arrow

@4 ઈંડોનેશિયા, આ દેશ બની શકે છે 13.7 ટ્રીલીયન ડોલરની ઈકોનોમી.

Arrow

@3 યુએસ, 51.5 ટ્રીલીયન ડોલરની ઈકોનોમી સાથે ત્રીજા સ્થાન પર આવશે આ દેશ.

Arrow

@2 ભારત, 52.5 ટ્રીલીયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનશે ઈન્ડિયા.

Arrow

@1 ચીન, 57 ટ્રીલીયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનશે.

Arrow