અંતરીક્ષમાંથી દેખાયું 'બિપોરજોય'નું રૌદ્ર રૂપ, ઘેરાવો જોઈને ચકરાવે ચડી જશો

ગુજરાત માટે આફત બનીને આવેલું બિપોરજોય વાવાઝોડું કચ્છમાં ટકરાવવાનું છે.

વાવાઝોડાની અસરના પગલે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે.

ત્યારે ઈન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનમાંથી હવે આ વિનાશક બિપોરજોય વાવાઝોડાની તસવીર સામે આવી છે.

અંતરીક્ષ યાત્રી સુલ્તાન અલનેદીએ અંતરીક્ષમાંથી આ વાવાઝોડાની તસવીરો ક્લીક કરી છે.

આ તસવીરમાં વાવાઝોડાનો ઘેરાવો એકદમ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. 

સુલ્તાન અલનેદીએ ટ્વીટમાં જણાવ્યા મુજબ, આ તસવીરો લેવામાં 2 દિવસનો સમય લાગ્યો છે.