ડિલીવરી બાદ ભાડાના ઘરમાં રહેવા મજબૂર દિપીકા કક્કડ, 20 દિવસ બાદ કેવો છે દીકરો?

21 જૂને દીપિકા કક્કડના ઘરમાં કિલકારી ગૂંજી. તેને પ્રી-મેચ્યોર ડિલિવરી થઈ છે અને હજુ બાળક હોસ્પિટલમાં છે.

ખુશખબરી છે કે દીપિકાનો દીકરો હવે NICUથી બહાર છે. ડોક્ટર્સે તેને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખ્યો છે.

દીપિકાના પતિ શોએબે જણાવ્યું કે તેમણે હોસ્પિટલ નજીક રૂમ ભાડે લીધો છે, જેથી દીપિકા અને તે દીકરાને મળી શકે.

જ્યાં સુધી બાળક ડિસ્ચાર્જ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી બંને અહીં ભાડાના મકાનમાં જ રહેશે.

શોએબ અને દીપિકા દિવસમાં ઘણીવાર હોસ્પિટલના ચક્કર લગાવે છે અને દીકરાને મળવા જાય છે.