અંબાજીમાં પ્રસાદ બનાવનારી કંપનીને દંડ આપનારને કોન્ટ્રાક્ટ કેમ?

ફરી એકવાર અંબાજી મંદિરમાં પ્રસાદના કોન્ટ્રાક્ટને લઈને મામલો ફરી એકવાર ગરમાયો છે… શું છે સમગ્ર વિગત જાણો આ રિપોર્ટમાં

અંબાજીમાં પ્રસાદ બનાવનારી કંપનીને દંડ આપનારને કોન્ટ્રાક્ટ કેમ?  

Why the contract to the one who fined the Prasad making company in Ambaji?