‘રાજ તિલક કી કરો તૈયારી’ અયોધ્યા મંદિરમાં રામ લલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો સમય જાહેર

રામનગરી અયોધ્યાના ભવ્ય મંદિરમાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે જે શુભ મુહૂર્તની રાહ જોવાઈ રહી હતી, તેનું ચિત્ર હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. આ દિવસની વિશ્વભરના…

View More ‘રાજ તિલક કી કરો તૈયારી’ અયોધ્યા મંદિરમાં રામ લલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો સમય જાહેર